رزومه

تحصیلات

۱۴۰۰

دکترای تخصصی معماری

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۳۹۳

کارشناسی ارشد مهندسی معماری

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه با موضوع: طراحی معماری برج مسکونی در منطقه ۲۲ تهران بزرگ با رویکرد معماری اکولوژیک و پدافند غیرعامل

۱۳۹۰

کارشناسی مهندسی معماری

موسسه آموزش عالی آ.ب.آ (آبا)

طراحی نهایی با موضوع: معماری دیپلماتیک، طراحی سفارتخانه

۱۳۸۶

کاردان فنی معماری

موسسه آموزش عالی دیلمان

سوابق کاری

۱۳۹۶ - تاکنون

کارشناس ارشد معماری

شرکت ستاره اطلس پارس

(وابسته به گروه شرکت های ایرانیان اطلس)

پروژه TOD شهید حقانی با نام شهر ستارگان یک مجتمع فرهنگی و اقامتی

۱۳۹۴ - ۱۳۹۵

کارشناس معماری

شرکت مهندسین مشاور

طرح و اندیشه شیوا اطلس

(وابسته به گروه شرکت های ایرانیان اطلس)

در پست های کارشناس معماری و کارشناس خبره طراحی و بهره برداری از هتل ایفای نقش نموده ام.

۱۳۸۶ - ۱۳۹۴

کارشناس معماری

شرکت مهندسین مشاور

موژدا و همکاران

کارشناس طراحی و عملیات اجرایی در چندین کارگاه 

مهارت های طراحی

طراحی معماری

۱۰۰%

طراحی داخلی

۹۵%

مدل سازی اطلاعات ساختمان

۸۵%

مدل سازی رایانه ای

۸۰%

مهارت های نرم افزاری

AutoCad

۱۰۰%

Revit

۹۵%

SketchUp

۹۵%

BIM

۹۵%

PhotoShop

۱۰۰%

تخصص ها

 • طراحی معماری
 • طراحی داخلی
 • مدل سازی
 • پژوهش
 • بهره برداری
 • تدریس
 • مدیریت پروژه

عضویت در انجمن ها

سوابق علمی

۱۳۹۹ - تاکنون

عضو کمیته علمی و داوران

فصلنامه پژوهش های نوین در مدیریت کار آفرینی و توسعه کسب و کار

۱۳۹۹ - تاکنون

عضو کمیته علمی و داوران

فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

۱۳۹۹ - تاکنون

عضو کمیته علمی و داوران

نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

سال ۱۴۰۰

عضو کمیته علمی و داوران

نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران

سال ۱۴۰۰

عضو کمیته علمی و داوران

اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری، شهرسازی با رویکرد توسعه زیرساخت های شهری

سال ۱۴۰۰

عضو کمیته علمی و داروان

دومین کنفرانس بین المللی تکنولوژی، مهندسی، علوم و کسب و کارهای فناورانه

سال ۱۴۰۰

عضو کمیته علمی و داوران

ششمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی

سال ۱۴۰۰

عضو کمیته علمی و داوران

نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران

سال ۱۴۰۰

عضو کمیته علمی و داوران

یازدهمین کنگره ملی سراسری فناوریهای نوین در حوزه توسعه پایدار ایران

تألیف کتاب

 • عنوان کتاب:طراحی معماری برج مسکونی با رویکرد معماری اکولوژیک و پدافند غیرعامل
 • شابک:۹۷۸-۶۲۲-۲۱۴۵-۸۹-۷
 • ناشر:انتشارات صالحیان
 • مکان/زمان:تهران - ۱۳۹۹
 • عنوان کتاب:معماری دیپلماتیک؛ طراحی سفارتخانه
 • شابک:۶-۲۶۳۳۵۱-۶۲۲-۹۷۸
 • ناشر:انتشارات جالیز
 • مکان/زمان:مشهد - ۱۳۹۹
 • عنوان کتاب:ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﻤﺎری
 • شابک:‫‬‭۹۷۸-۶۲۲-۲۱۴-۷۶۵-۵
 • ناشر:انتشارات صالحیان
 • مکان/زمان:تهران - ۱۴۰۰
 • عنوان کتاب:جستاری در مطالعه معماری پژوهشگاه اختر‌شناسی
 • شابک:‫‬‮‭۹۷۸-۶۲۲-۲۱۴-۷۳۶-۵
 • ناشر:انتشارات صالحیان
 • مکان/زمان:تهران - ۱۴۰۰
 • عنوان کتاب:ﺟﺴﺘﺎری در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪ
 • شابک:۹۷۸-۶۲۲-۲۱۴-۷۳۷-۲
 • ناشر:انتشارات صالحیان
 • مکان/زمان:تهران - ۱۴۰۰
 • عنوان کتاب:ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻤﺎری در ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار
 • شابک:۹۷۸-۶۲۲-۲۱۴-۷۳۸-۹
 • ناشر:انتشارات صالحیان
 • مکان/زمان:تهران - ۱۴۰۰

مقالات در کنفرانس های داخلی و بین المللی

 • عنوان مقاله:بادگیر؛ نگین فراموش شده معماری در فرآیند تولید برودت در معماری سبز
 • کنفرانس:دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
 • محل برگزاری:اهر - دبیرخانه دائمی کنفرانس - ۱۳۹۵
 • عنوان مقاله:از کاروانسرا تا هتل؛ حلقه گم شده آموزش طراحی معماری ایران
 • کنفرانس:چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
 • محل برگزاری:تهران - دبیرخانه دائمی کنفرانس - ۱۳۹۵
 • عنوان مقاله:هویت در معماری؛ میراث فراموش شده معماری اسلامی در معماری و شهرسازی معاصر
 • کنفرانس:کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان
 • محل برگزاری:اهر - مجمع مهندسان جوان و موسسه پژوهش کنسرسیوم ژئو با همکاری مرکز پژوهشی و دانشگاهی Knowledge Village - 1395
 • عنوان مقاله:تعادل و تقارن طرح معماری؛ اصول زیبایی سنجی در معماری سنتی
 • کنفرانس:پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ، علوم و تکنولوژی
 • محل برگزاری:استانبول - ۱۳۹۵
 • عنوان مقاله:فتّوت نامه معماران؛ اصول فراموش شده آموزش اخلاقی و حرفه ای معماران سنتی در معماری و شهرسازی معاصر
 • کنفرانس:سومین کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
 • محل برگزاری:استانبول - ۱۳۹۵
 • عنوان مقاله:آیین جوانمردی و طریقت معماران؛ اصول اخلاق حرفه ای معماران در گذشته و جایگاه خالی آن در اخلاق حرفه ای معماران معاصر
 • کنفرانس:پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
 • محل برگزاری:تهران - دبیرخانه دائمی کنفرانس - ۱۳۹۶
 • عنوان مقاله:هویت ایرانی در معماری؛ نگین بی بدیل معماری ایرانی اسلامی
 • کنفرانس:اولین کنگره بین المللی تحقیقات نوین و پیشرفته در علوم و فناوری
 • محل برگزاری:تهران - ۱۳۹۶