کتاب شیوه آموزش و پژوهش معماری

کتاب “شیوه آموزش و پژوهش معماری” اثر دیگر از محمود اژدری می باشد. در این کتاب سعی شده با توجه به روند رو به افزایش فارغ التحصیلان در رشته های معماری و شهرسازی گفتاری داشته باشد تا کیفیت های آموزشی در کشورمان ایران و دیگر کشورها مورد بحث و بررسی قرار گیرد. همچنین سعی بر آن دارد تا با این بررسی شیوه درست و حساب شده در آموزش معماری را به مدرسین این حوزه آموزش داده و بیراهه های آن را روشن سازد تا بتوان روزی به استانداردهای جهانی در آموزش این رشته دست یابیم.

جلد کتاب شیوه آموزش و پژوهش معماری

 

مشخصات کتاب:

سرشناسه : اژدری، محمود، ‏‫۱۳۶۱‏-‬
‏عنوان و نام پدیدآور : ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﻤﺎری/محمود اژدری.
‏مشخصات نشر : تهران: انتشارات صالحیان، ‏‫۱۴۰۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۸۱ص.‬: مصور، جدول.
‏شابک : ‫‬‭۹۷۸-۶۲۲-۲۱۴-۷۶۵-۵
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه.
‏موضوع : معماری — تدریس
‏موضوع : Architecture — Teaching
‏موضوع : معماری — ایران
‏موضوع : Architecture — Iran
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭NA۲۵۰۰‏‫‬‭
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۷۲۰/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ۷۵۹۹۸۹۹
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

 

لینک ثابت در کتابخانه ملی: http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/7599899

توضیحات

مشخصات کتاب:
سرشناسه : اژدری، محمود، ‏‫۱۳۶۱‏-‬
‏عنوان و نام پديدآور : ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﻤﺎری/محمود اژدری.
‏مشخصات نشر : تهران: انتشارات صالحیان، ‏‫۱۴۰۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۸۱ص.‬: مصور، جدول.
‏شابک : ‫‬‭978-622-214-765-5
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه.
‏موضوع : معماری -- تدریس
‏موضوع : Architecture -- Teaching
‏موضوع : معماری -- ایران
‏موضوع : Architecture -- Iran
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭NA۲۵۰۰‏‫‬‭
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۷۲۰/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ۷۵۹۹۸۹۹
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا