کتاب جستاری در مطالعه معماری پژوهشگاه اخترشناسی

کتاب “جستاری در مطالعه معماری پژوهشگاه اختر شناسی” اثری دیگر از محمود اژدری نوشته است برای آشنایی بیشتر معماران و دانشجویان این حوزه برای ایجاد فضاها و روابط در یک پژوهشگاه که کمک می کند در روند طراحی با برنامه فیزیکی طراحی و ریز فضاهایی که یک پژوهشگاه به آن نیازمند است را بشناسند و با روند طراحی در این حوزه آشنایی یابند. این اثر سعی دارد با بومی سازی روابط در طراحی معماری رقیبی باشد برای کتاب های ترجمه شده در این حوزه.

جلد کتاب جستاری در مطالعه معماری پژوهشگاه اخترشناسی

 

مشخصات کتاب:

سرشناسه : اژدری، محمود، ‏‫۱۳۶۱‏-‬
‏عنوان و نام پدیدآور : ‏‫جستاری در مطالعه معماری پژوهشگاه اختر‌شناسی‮‬/‏‫محمود اژدری.‮‬
‏مشخصات نشر : ‏‫تهران‮‬: ‏‫انتشارات صالحیان‮‬، ‏‫۱۴۰۰.‮‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶۹ص.‮‬: ‏‫مصور، جدول.‮‬
‏شابک : ‏‫۱۵۰۰۰۰ ریال‮‬:‏‫‬‮‭۹۷۸-۶۲۲-۲۱۴-۷۳۶-۵
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه: ص. [۶۷]-۶۸.‮‬
‏موضوع : رصد‌خانه‌های نجومی — ایران — ابهر — طراحی و ساخت
‏موضوع : ‪Astronomical observatories — Iran‭ — Abhar‬ — Design and construction
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭QB۸۲‭
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۵۲۲/۱۹۵۵۳۴۴‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۷۶۰۱۸۰۷
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

 

لینک ثابت در کتابخانه ملی: http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/7601807

توضیحات

مشخصات کتاب:
سرشناسه : اژدری، محمود، ‏‫۱۳۶۱‏-‬
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫جستاری در مطالعه معماری پژوهشگاه اختر‌شناسی‮‬/‏‫محمود اژدری.‮‬
‏مشخصات نشر : ‏‫تهران‮‬: ‏‫انتشارات صالحیان‮‬، ‏‫۱۴۰۰.‮‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶۹ص.‮‬: ‏‫مصور، جدول.‮‬
‏شابک : ‏‫۱۵۰۰۰۰ ریال‮‬:‏‫‬‮‭978-622-214-736-5
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه: ص. [۶۷]-۶۸.‮‬
‏موضوع : رصد‌خانه‌های نجومی -- ایران -- ابهر -- طراحی و ساخت
‏موضوع : ‪Astronomical observatories -- Iran‭ -- Abhar‬ -- Design and construction
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭QB۸۲‭
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۵۲۲/۱۹۵۵۳۴۴‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۷۶۰۱۸۰۷
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا