بایگانی ها

کتاب نقش معماری در گردانندگی و توسعه پایدار

کتاب “نقش معماری در گردانندگی و توسعه پایدار” یکی دیگر از آثار محمود اژدری بحثی را به میان می کشد و اهمیت مسئله ای را یادآوری می کند که شاید سالهاست در این کشور به فراموشی سپرده شده و آن اینست که معماری نقش بسیار پر رنگی در مدیریت امور و رسیدن به سطح کمال…

ادامه مطلب

کتاب شیوه آموزش و پژوهش معماری

کتاب “شیوه آموزش و پژوهش معماری” اثر دیگر از محمود اژدری می باشد. در این کتاب سعی شده با توجه به روند رو به افزایش فارغ التحصیلان در رشته های معماری و شهرسازی گفتاری داشته باشد تا کیفیت های آموزشی در کشورمان ایران و دیگر کشورها مورد بحث و بررسی قرار گیرد. همچنین سعی بر…

ادامه مطلب

کتاب جستاری در مطالعه و طراحی ساختمان تماشاخانه

کتاب “جستاری در مطالعه و طراحی ساختمان تماشاخانه” اثری دیگر از محمود اژدری سعی بر آن دارد تا ساختمان یک مجموعه فرهنگی تماشاخانه یا همان تاتر را برای معماران و دانشجویان معماری کالبد شکافی کند و در آن ریزفضاهای موجود و حیاتی و همچنین روابط میان هر فضا تا سالن اصلی نمایش را به صورت…

ادامه مطلب

کتاب جستاری در مطالعه معماری پژوهشگاه اخترشناسی

کتاب “جستاری در مطالعه معماری پژوهشگاه اختر شناسی” اثری دیگر از محمود اژدری نوشته است برای آشنایی بیشتر معماران و دانشجویان این حوزه برای ایجاد فضاها و روابط در یک پژوهشگاه که کمک می کند در روند طراحی با برنامه فیزیکی طراحی و ریز فضاهایی که یک پژوهشگاه به آن نیازمند است را بشناسند و…

ادامه مطلب

کتاب معماری دیپلماتیک؛ طراحی سفارتخانه

کتاب “معماری دیپلماتیک؛ طراحی سفارتخانه” اثری دیگر از محمود اژدری است. در این کتاب نویسنده به دنبال آن است تا واژه ای جدید را در طراحی معماری قرار دهد و ان هم واژه معماری دیپلماتیک است. معماری دیپلماتیک را می توان یکی از چالش بر انگیز ترین شاخه های طراحی معماری دانست که در آن…

ادامه مطلب

کتاب طراحی معماری برج مسکونی با رویکرد معماری اکولوژیک و پدافند غیرعامل

کتاب “طراحی معماری برج مسکونی با رویکرد معماری اکولوژیک و پدافند غیرعامل” اولین اثر محمود اژدری در زمینه تالیف کتاب در حوزه معماری و شهرسازی است. در این کتاب سعی شده تا چالشی میان دو رویکرد معماری اکولوژیک یمی از پر بحث ترین رویکردهای معماری پایدار مبحثی که در زمینه معماری یکی ار مباحث روز…

ادامه مطلب